Logo ÚvodO Pilates  | Kontakt  |  Termíny, ceny  | Rezervace |  SM Systém  |  Foto | 


Termíny a ceny studia PILATES RENATA:


Termíny: úterý a čtvrtek

Aktuální termíny vždy naleznete online v našem rezervačním systému na adrese: http://www.clubinspire.cz/tclub_nj/ (k nahlédnutí i bez platné registrace).
Rezervace lekcí buď v online rezervačním systému nebo na tel.: +420 604 266 263
Po dohodě možnost individuálních lekcí. 

Cena permanentky PILATES:

  • 1x týdně = 8 návštěv = 2 měsíční permanentka - 560 Kč
  • 2x týdně = 16 návštěv = 3 měsíční permanentka - 960 Kč
  • Jednotlivé vstupné - 90 Kč

Max 14 osob ve skupině.

Cena permanentky SM Systém:

  • 10 návštěv - 900,- Kč
  • Jednotlivé vstupné - 110,- Kč

Kdo chce navštěvovat Pilates i SM, platí ceny permanentky pro Pilates.

Max 9 osob ve skupině.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat rezervační systém ke cvičení Pilates a SM systém. Při zpracovávání Vašich údajů dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost R-SPORT s.r.o. se sídlem v Hřbitovní 436/55, Nový Jičín, IČ: 268 23 331, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 27702. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: renata@pilates-nj.cz

Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon,.

Vaše údaje zpracováváme (i) z důvodu provozování rezervačního systému.

Nezpracováváme žádné Vaše citlivé údaje.

Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: prodej permanentek přes rezervační systém. Kromě našich zaměstnanců mají k Vašim osobním údajům přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se na naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, účetní a jiné poradce, a doručovací společnosti.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 1 roku od ukončení platnosti permanentky.

Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

R-SPORT s. r. o.


 

home